glava-crta_2png

 

NAROČNIKI


 • Občina Brezovica; evidentiranje nepremičnin
 • Občina Ig (2004-2009); evidentiranje nepremičnin, inženirska geodezija

 • Mestna Občina Ljubljana (2014-2017); evidentiranje nepremičnin, inženirska geodezija

 • Občina Dobrova-Polhov Gradec; evidentiranje nepremičnin

 • Petrol d.d. (2003-2005); evidentiranje nepremičnin, inženirska geodezija, javna gospodarska infrastruktura

 • SŽ-Železniško gradbeno podjeteje Ljubljana d.d.; inženirska geodezija

 • Slovenske železnice d.o.o.; evidentiranje nepremičnin, inženirska geodezija

 • SŽ-Projektivno podjetje, Ljubljana d.d.; evidentiranje nepremičnin, inženirska geodezija

 • Stanovanjski sklad RS; zajem podatkov iz zraka

 • Kono-B d.o.o.; inženirska geodezija

 • Alpski smučarski klub Kranjska gora; zajem podatkov iz zraka, evidentiranje nepremičnin, inženirska geodezija

 • 3biro d.o.o.; evidentiranje nepremičnin, inženirska geodezijaPROJEKTI

 • Geodetski načrt za II.tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal
 • Izdelava katastrskih elaboratov za projekt PDG II. tir Divača-Koper

 • Geodetski načrt železniške proge Grosuplje-Kočevje (25km)

 • Vzpostavitev in izmera izmeritvene mreže Grosuplje-Kočevje (25km)

 • Geodetski načrt za potrebo zaščite železniške proge HE Krško

 • Zakoličba drogov vozne mreže na železniški progi Pragersko-Hodoš (110km)

 • Zakoličba tovorne postaje Koper

 • Zakoličba postaje Divača

 • Ureditev meje, parcelacija, zakoličba bencinskega servisa Pertol Škofja Loka

 • Ureditev meje, parcelacija, zakoličba bencinskega servisa Pertol Škofljica

 • Ureditev meje, parcelacija, kataster stavb zdravstveni dom Ig

 • Ureditev meje, geodetski načrt, kataster stavb vrtec - Rjava cesta

 • Ureditev meje, geodetski načrt, kataster stavb vrtec - Kostanjčkov vrtec

 • Ureditev meje in parcelacija ceste Dobrunje

 • Ureditev meje in parcelacija dela ceste Ig - Golo

 • Ureditev in parcelacija naselja Barjanka po zazidalnem načrtu

 • Izdelava 3D modela površja in ortofoto načrta visoke ločljivosti - stanovanjske soseske Brdo

 • Izdelava 3D modela površja in ortofoto načrta visoke ločljivosti - Kamnik

 • Izdelava 3D modela površja in ortofoto načrta visoke ločljivosti - podvoz Vič

 • Posnetek iz zraka in izdelava 3D modela reliefa - kamnolom Zidani MostAGEA Inženiring d.o.o.
Tavčarjeva ulica 18
4220 Škofja Loka
T: 01/256 45 60
M: 040/575 962
E: info@agea.si